Gordon Brown trước những thách thức mới

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Thất bại của Công đảng Anh trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương vừa qua đã buộc Thủ tướng Gordon Brown có sách lược mới để phục hồi uy tín của đảng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2008/5/5/237313.tno