Góp ý về Nghị định Quy định cơ chế mua bán điện

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo cho ý kiến đối với Dự thảo Nghị định Quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa các đơn vị phát điện với khách hàng và Dự thảo Nghị định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời lắp đặt mái nhà dân, công sở, khu công nghiệp.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/gop-y-ve-nghi-dinh-quy-dinh-co-che-mua-ban-dien-118540.htm