Góp ý vào văn kiện Đại hội VIII MTTQ Việt Nam: Tâm huyết từ cơ sở

Để có được một Đại hội thành công, Văn kiện Đại hội đóng vai trò quan trọng, trong đó báo cáo Chính trị có tác dụng tổng kết một nhiệm kỳ và đặc biệt định hướng cho những hoạt động trong thời gian dài tiếp theo. Đại Đoàn Kết xin ghi lại những ý kiến đóng góp tâm huyết của những cán bộ đang làm công tác Mặt trận tại một số địa phương về Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội VIII.

Chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Ông Phạm Hòa – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho rằng, phần đánh giá khái quát những thành tựu kinh tế - xã hội trong 5 năm qua và tình hình Khối Đại đoàn kết toàn dân như dự thảo báo cáo đưa ra là khá đầy đủ, hợp lý. Trong đó, báo cáo đã đề cập được việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp các lực lượng nhân dân vào khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ vững tình hình ổn định đất nước.

Ông Hòa đề nghị, báo cáo cần nói rõ hơn việc Mặt trận các cấp chủ động trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị; cần phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân; là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; cần triển khai và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng thời, cần tăng cường tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ về chế độ chính sách phù hợp với nhiệm vụ của cán bộ MTTQ ở cơ sở và Ban công tác Mặt trận; bồi dưỡng kỹ năng hoạt động, kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ cán bộ MTTQ các tỉnh, thành và đó là điều kiện quan trọng để hỗ trợ cho hệ thống MTTQ cơ sở hoạt động hiệu quả.

Tăng cường giám sát hoạt động của Đại biểu Quốc hội

Theo ông Nguyễn Văn Cảnh – Chủ tịch UBMTTQ quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. "Tôi hoàn toàn thống nhất với chương trình hành động "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tích cực xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ông Cảnh cho rằng, đa số các ý kiến được khảo sát tại quận Bình Thạnh đều cho thấy, trong thời gian qua MTTQ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò nhiệm vụ trong công tác giám sát các hoạt động của Đảng và Nhà nước. Tuy vậy, trong Dự thảo báo cáo vẫn còn thiếu số liệu minh họa, chưa đánh giá được tâm tư, nguyện vọng của các giới, nhất là về sự khó khăn của nông dân trong tiêu thụ nông sản, đời sống công nhân tại các khu công nghiệp. Về công tác tập hợp vận động các tầng lớp nhân dân còn mang tính hình thức, chưa lan tỏa đến đối tượng là người lao động, vì vậy hoạt động chưa đồng đều, chủ yếu tập trung vào các thành phố lớn, các khu đô thị…

Tập trung giải quyết những bức xúc của nhân dân

Đánh giá cao công tác soạn thảo Dự thảo báo cáo Chính trị, ông Nguyễn Thanh Hoàng – Chủ tịch UBMTTQ quận 6, TP.Hồ Chí Minh đánh giá, "Việc soạn thảo dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần này là rất công phu, tỉ mỉ và chính xác. Đặc biệt là về "Những bài học kinh nghiệm” được xác định 5 nội dung rất xác đáng và là cơ sở tốt để đề ra những định hướng và chương trình trọng điểm mang tính đột phá cao, phù hợp với xu thế chung của cả nước.

Trong "Dự báo tình hình Quốc tế và trong nước” đã được UBTƯMTTQ Việt Nam xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động cụ thể, đáp ứng yêu cầu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phấn đấu thực hiện sứ mệnh chính trị của MTTQ Việt Nam”.

Ông Hoàng đề nghị, về phương hướng nhiệm kỳ tới 2014 – 2019, báo cáo cần đề ra việc tập trung giải quyết những bức xúc của nhân dân đó là: đất đai, quy hoạch treo, giải tỏa, đền bù, ngập nước, ô nhiễm môi trường, tham nhũng... Tuy nhiên muốn giải quyết được những việc này thì UBTƯMTTQ Việt Nam cần phải có đội ngũ cán bộ tốt, có nhiệt tâm, nhiệt tình với công việc, bám sát dân, hết lòng vì dân.

QUỐC ĐỊNH (ghi)

Nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước cần đặt lên hàng đầu

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: Đoàn kết dân tộc theo một ý chí thống nhất

Ông Lưu Duy Dần - Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam: Báo cáo Chính trị phải toát lên lòng dân và ý dân

Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam: Giám sát của Mặt trận là giám sát của dân

Góp phần thúc đẩy việc đổi mới hệ thống chính trị

Lắng nghe, một tín hiệu mừng

Phải đặc biệt coi trọng vấn đề dân tộc và Tôn giáo