Góp ý và dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

    Chiều tối 11/8, tại Nhà Quốc hội, dự buổi Tọa đàm góp ý dự thảo nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) do Viện Nghiên cứu lập pháp và Văn phòng Quốc hội tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thời gian qua, đã có nhiều nội dung trong nội quy kỳ họp được xin ý kiến của Quốc hội cho thí điểm nhằm thích ứng với diễn biến của dịch COVID-19 và tình hình thực tế.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/gop-y-va-du-thao-noi-quy-ky-hop-quoc-hoi-sua-doi-49028.htm