Góp ý quy định thời hạn sở hữu chung cư

Thời hạn sở hữu nhà chung cư được xác định theo thời hạn sử dụng của nhà chung cư; không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư như pháp luật hiện hành là nội dung chính được thảo luận tại cuộc tọa đàm Quy định thời hạn sở hữu chung cư: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn do Tạp chí Luật sư Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức vào sáng 25/11 tại Hà Nội.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/gop-y-quy-dinh-thoi-han-so-huu-chung-cu-60925.htm