Góp ý kiến vào dự thảo Đề án tiêu chuẩn chức danh cán bộ, đánh giá cán bộ

Ngày 12/11, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Đề án tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung, quy trình về công tác cán bộ dành cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.

Góp ý kiến vào dự thảo Đề án tiêu chuẩn chức danh cán bộ, đánh giá cán bộ - Ảnh 1

Đồng chí Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Sơn/TTXVN.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy trong khu vực; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Mai Văn Chính nêu rõ ý nghĩa, mục đích của Hội nghị nhằm tổng hợp ý kiến để hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị ban hành trong quý 4/2016.

Các đại biểu tập trung góp ý kiến về 5 phần của Đề án gồm: Mở đầu; Thực trạng xây dựng tiêu chí chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quan điểm, nguyên tắc, đề xuất khung tiêu chuẩn chức danh, khung tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Kiến nghị, đề xuất và phần Tổ chức thực hiện.

Văn Sơn