Góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa

Nghị định được xây dựng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, Luật Trồng trọt năm 2018.

Chiều 18/6, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tuyến bàn bạc, thống nhất các nội dung nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa.

Nghệ An tham gia cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh đầu cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phú Hương

Toàn cảnh đầu cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phú Hương

Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và địa phương xây dựng, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, Luật Trồng trọt năm 2018.

Thời gian qua, để triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và Luật Trồng trọt năm 2018, Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định quy định các nội dung liên quan tới việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa, gồm: Nghị định số 35 năm 2015, Nghị định 62 năm 2019 và Nghị định số 94 năm 2019.

Từ đó, đã tạo ra hành lang pháp lý một cách chặt chẽ, khả thi và đầy đủ trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa, tạo điều kiện chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng trên đất lúa. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số nội dung đã phát sinh những bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất, thu hoạch lúa vụ xuân 2024 tại huyện Yên Thành. Ảnh: Phú Hương

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất, thu hoạch lúa vụ xuân 2024 tại huyện Yên Thành. Ảnh: Phú Hương

Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa được xây dựng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, Luật Trồng trọt năm 2018. Qua đó, khắc phục những vướng mắc, bất cập, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất trồng lúa.

Nghị định quy định các nội dung về quản lý, sử dụng đất trồng lúa như: Quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồngvật nuôi trên đất trồng lúa; Điều kiện xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa; Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; Các quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với các trường hợp đã thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành như chính sách hỗ trợ, việc xây dựng phương án sử dụng tầng đất mặt…

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị định đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Mô hình chuyển đổi trồng sen trên đất lúa kém hiệu quả tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu. Ảnh: Phú Hương

Mô hình chuyển đổi trồng sen trên đất lúa kém hiệu quả tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu. Ảnh: Phú Hương

Dịp này, tỉnh Nghệ An cũng tham gia một số ý kiến góp ý vào dự thảo xây dựng Nghị định, như: Đề nghị điều chỉnh bổ sung thêm đối tượng tại nội dung quy định về hồ sơ của tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa; Dự thảo quy định về hồ sơ, trình tự thẩm định phương án sử dụng tầng đất mặt; Chế tài xử lý khi vi phạm phương án sử dụng tầng đất mặt; Quy định cụ thể về tiêu chí sử dụng tầng đất mặt về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch mục đích sử dụng đất.

Tỉnh cũng đề nghị quy định cụ thể về mức kinh phí hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng mới, sử dụng giống cây trồng mới hợp pháp để sản xuất trên diện tích chuyển đổi...

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng, muốn bảo vệ được đất trồng lúa thì người nông dân phải sống tốt bằng nghề trồng lúa. Dự thảo Nghị định phải quy định chi tiết, cụ thể các nội dung nhằm đáp ứng được yêu cầu này, tạo điều kiện để bà con bám đồng ruộng, từ đó góp phần quan trọng đảm bảo an ninh lương thực, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến góp ý, phối hợp hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ thông qua.

Phú Hương

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/gop-y-hoan-thien-du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-ve-dat-trong-lua-10274292.html