Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đầu tư xây dựng cơ bản, Luật Nhà ở, Luật Đất đai

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 10-4, tại Hải Dương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 6. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên dự và chỉ đạo hội nghị.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=145082&sub=130&top=37