Góp ý cho Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày 30-9, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội thảo góp ý cho Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) nhằm bổ sung những điều, khoản chưa phù hợp trong việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, cho thuê, thực hiện môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản…

Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai Hồ Văn Hà góp ý sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản

Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai Hồ Văn Hà góp ý sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản

Những nội dung được các doanh nghiệp, hiệp hội, địa phương góp ý nhiều là quy định các hình thức bất động sản mới như: Codotel Officetel, Hometel…Trong đó, đề nghị Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) phải bổ sung quy định rõ các loại hình bất động sản trên và giải thích rõ từ ngữ để dễ triển khai thực hiện. Phân quyền cho các địa phương tập huấn cấp giấy chứng nhận môi giới bất động sản, bỏ bắt buộc giao dịch bất động sản qua sàn giao dịch vì nếu không quản lý tốt sẽ dẫn đến độc quyền, đẩy giá bất động sản tăng cao, có giải pháp tránh tình trạng thất thu thuế từ kinh doanh bất động sản. Luật Kinh doanh bất động sản nên đồng bộ với các luật khác vì hiện nay trong luật đang có nhiều điểm vênh với các luật khác.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ 11 chương 99 điều cơ bản hoàn thành các nội dung của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, cũng có những vấn đề mới phát sinh nên tổ soạn thảo sẽ tổng hợp và lấy ý kiến thêm để hoàn thiện nội dung. Có 9 ý kiến đại diện cho các doanh nghiệp, hiệp hội, địa phương đóng góp rất ý nghĩa. Ban soạn thảo luật sẽ ghi nhận để nghiên cứu bổ sung trong luật. Bộ Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp, hiệp hội, địa phương tiếp tục góp ý để Luật Kinh doanh bất động sản khi được sửa đổi ban hành tạo thuận lợi cho công tác quản lý và phù hợp với điều kiện thực tế để thị trường kinh doanh bất động sản lành mạnh hơn.

Hương Giang

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202209/gop-y-cho-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-sua-doi-3137536/