Góp ý các nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở

Các đại biểu dự cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu Sóc Trăng. Ảnh: KIM NGỌC

Các đại biểu dự cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu Sóc Trăng. Ảnh: KIM NGỌC

Tại cuộc họp, Bộ Xây dựng trình bày về các dự thảo nghị định, gồm: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển quản lý nhà ở xã hội; nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở…

Các địa phương, doanh nghiệp bất động sản, chuyên gia về lĩnh vực trên đều cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo nghị định của Chính phủ, đồng thời đóng góp một số ý kiến cho các nghị định. Các đại biểu còn đánh giá cao Bộ Xây dựng đã lắng nghe để kịp thời điều chỉnh nội dung dự thảo các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu đã bám sát thực tiễn ở địa phương, doanh nghiệp cũng như của các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở, kinh doanh, môi giới bất động sản. Qua hội nghị này, đồng chí Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng tổng hợp, tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện các dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở, để khi thực hiện sẽ không gặp khó khăn, vướng mắc.

KIM NGỌC

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/gop-y-cac-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-va-luat-nha-o-73548.html