Góp phần tái hiện sự kiện tập kết năm 1954

Cà Mau sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chuyến tàu Tập kết ra Bắc năm 1954 vào tháng 11/2024, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Để phục vụ trưng bày, triển lãm tại lễ kỷ niệm, thời gian qua, Bảo tàng tỉnh Cà Mau tích cực tìm kiếm, sưu tầm tư liệu, hiện vật liên quan sự kiện để, với mong muốn tái hiện lại phần nào sự kiện lịch sử đậm dấu ấn của dân tộc.

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/video/xem-video/gop-phan-tai-hien-su-kien-tap-ket-nam-1954-2521.html