Góp phần hạn chế KNTC trong lĩnh vực đất đai

  6 liên quanGốc

  Những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quan tâm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

  Hội nghị tập huấn chính sách pháp luật đất đai do Sở TN&MT tổ chức, tháng 3/2021.

  Quảng Ninh là địa bàn phát triển sôi động trên nhiều lĩnh vực. Trong quá trình thực hiện các dự án, phải tiến hành GPMB. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân, kéo theo phát sinh nhiều đơn thư KNTC trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi, trường.

  Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Sở TN&MT thường xuyên quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tới cán bộ, công chức nói chung và cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC nói riêng. Đồng thời, Sở cũng quan tâm, kiện toàn về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban tiếp công dân của Sở; phân công trách nhiệm rõ ràng, rõ đầu mối công việc; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ KNTC được UBND tỉnh giao. Qua đó, góp phần giải quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân, đặc biệt là đối với các vụ khiếu nại phức tạp, tồn đọng kéo dài.

  Sở cũng chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh, thường xuyên làm việc với các địa phương để kiểm tra tình hình giải quyết KNTC trên địa bàn. Tích cực kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong quá trình thực hiện thủ tục thu hồi đất, lập phương án bồi thường GPMB; phối hợp, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công tác xác minh nguồn gốc đất trong quá trình giải quyết các tranh chấp về đất đai, bồi thường GPMB các dự án.

  Công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành và thực hiện quyền KNTC theo quy định pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tập huấn pháp luật được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức. Sở cũng tích cực trao đổi nghiệp vụ cùng với các địa phương nên tình hình giải quyết khiếu nại tại các địa phương có chuyển biến tốt. Nhiều trường hợp sau khi được giải thích, công dân đã tự nguyện rút đơn khiếu nại.

  Đại diện Sở TN&MT nêu ý kiến, quan điểm giải quyết nội dung kiến nghị của công dân thuộc diện di dời khu chung cư 5 tầng cột 8 phường Hồng Hà, TP Hạ Long tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021 của lãnh đạo tỉnh.

  Cùng với đó, Sở thường xuyên nghiên cứu, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh, Bộ TN&MT báo cáo Chính phủ xem xét điều chỉnh những cơ chế, chính sách về đất đai còn bất cập. Năm qua, Sở cũng chủ trì họp liên ngành, thống nhất tham mưu cho tỉnh xem xét giải quyết những bất cập về cơ chế chính sách, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB nhiều dự án trọng điểm, như: Dự án đường cao tốc Hạ Long - Móng Cái (sau điều chỉnh); các dự án trọng điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, tăng thu ngân sách nhà nước; các dự án trọng điểm trong khu kinh tế Vân Đồn; Khu công nghiệp TX Quảng Yên, Hải Hà, Móng Cái, Hạ Long...

  Không chỉ có vậy, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý đất đai, Sở tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện; hoàn thành công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn toàn tỉnh theo Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ TN&MT và Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2020, Sở TN&MT đã tiến hành thanh tra việc quản lý sử dụng đất trồng lúa đối với 3 địa phương (Đông Triều, Tiên Yên, Hải Hà); kiểm tra 53 dự án trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả kiểm tra đã báo cáo UBND tỉnh thu hồi 4 dự án với tổng diện tích 8,68ha; xử phạt vi phạm hành chính đối với 22 đơn vị.

  4 tháng đầu năm 2021, Sở TN&MT được UBND tỉnh giao giải quyết 62 vụ việc khiếu nại, đến nay đã giải quyết 33/62 vụ việc. Trong đó, khiếu nại đúng 10 vụ việc, khiếu nại sai 15 vụ việc, khiếu nại đúng 1 phần 5 vụ việc, 3 vụ việc công dân rút đơn.

  Trong thời gian tới, tình hình KNTC của công dân được dự báo vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, tập trung vào các dự án như: Dự án xây dựng Khu công nghiệp Việt Hưng, TP Hạ Long; một số dự án khu du lịch dịch vụ tại khu kinh tế Vân Đồn; Dự án Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái; Dự án phát triển tổ hợp cảng biển và KCN tại khu đầm Nhà Mạc… Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, Sở tiếp tục tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng công tác xác minh, giải quyết các đơn thư được giao; tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách pháp luật về đất đai để công dân hiểu rõ, đồng thuận với giải quyết của các cấp chính quyền khi được giải quyết đúng chính sách.

  Thanh Hoa

  Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/ban-doc/202104/gop-phan-han-che-kntc-trong-linh-vuc-dat-dai-2531038/