Google không định vị người dùng đối với địa điểm riêng tư

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    7 liên quanGốc

    Ngày 1/7, Google tuyên bố sẽ xóa dữ liệu lịch sử định vị người dùng nếu điểm đến là các cơ sở sản phụ khoa, các trung tâm tạm trú bạo hành gia đình và nhiều địa điểm riêng tư khác.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/google-khong-dinh-vi-nguoi-dung-doi-voi-dia-diem-rieng-tu-44458.htm