“Google con người”

T.Ngọc (Theo Oddity)

(Cadn.com.vn) - Mỗi khi cần tìm kiếm thông tin về vấn đề nào đó, mọi người thường tra cứu Google. Tuy nhiên, Thư viện New York ở Mỹ có một đội ngũ “Google con người” có thể trả lời những câu hỏi phức tạp nếu bạn gọi điện đến. Công việc của họ là tìm kiếm tài liệu lưu trữ trong 120 năm qua tại thư viện và trả lời. Họ nhận được khoảng 300 câu hỏi mỗi ngày.

“Google con người” - Ảnh 1