Gốm và người

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Ngày 25-1-2008, tại Khu Du lịch Văn Thánh, quận Bình Thạnh sẽ tổ chức triển lãm 54 bình gốm (cao 1,55m). Bộ bình gốm biểu tượng cộng đồng cho 54 dân tộc Việt Nam. Ngoài những dân tộc khá quen thuộc như: Cơtu, Bana, MNông,...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/hau_truong/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-14.6838288894