Gợi ý giải đề tham khảo môn trắc nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 2019

Giáo viên Hocmai.vn gợi ý giải đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019. Đề tham khảo của Bộ GD&ĐT được đánh giá dễ hơn đề thi năm 2018, với kiến thức chủ yếu thuộc lớp 12.

1. Đề tham khảo môn Toán:

2. Đề thi tham khảo môn Vật lý:

3. Đề thi tham khảo môn Hóa học:

4. Đề thi tham khảo môn Sinh học:

5. Đề thi tham khảo môn Lịch sử:

6. Đề thi tham khảo môn Địa lý:

7. Đề thi tham khảo môn GDCD:

8. Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh:

Đề thi năm nay được đánh giá bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình THPT, chủ yếu thuộc chương trình lớp 12.

Số câu hỏi lớp 12 tăng lên so với đề thi các năm trước (85%-90%). Phần kiến thức lớp dưới chiếm tỷ lệ rất nhỏ (không quá 10% và gần như chỉ rơi vào chương trình lớp 11).

So với đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, độ khó của đề thi tham khảo được giảm đi tương đối rõ rệt và tập trung mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Số câu hỏi dễ và lý thuyết tăng lên. Số câu vận dụng cao giảm, chiếm khoảng 10% (khoảng 4 câu), đồng thời giảm về độ khó so với đề thi năm 2018.

Giáo viên địa phương không chấm bài thi trắc nghiệm THPT quốc gia 2019 Đây là một trong ba giải pháp mới được Bộ GD&ĐT đưa ra để khắc phục khó khăn, hạn chế của kỳ thi THPT quốc gia.

Nguyễn Sương