Gói tín dụng 30.000 tỷ sắp đến thời hạn kết thúc

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thông báo về kết quả triển khai Chương trìnhcho vay hỗ trợ nhà ở. Dự kiến đến 31/12/2016 (thời điểm kết thúc chương trình) sẽ giải ngân đạt khoảng 30.000 tỷ đồng.

Gói tín dụng 30.000 tỷ sắp đến thời hạn kết thúc - Ảnh 1

Theo kế hoạch, đến thời điểm kết thúc chương trình (ngày 31/12/2016), mức giải ngân sẽ đạt khoảng 30.000 tỷ đồng.

Theo đó, tính đến 30/11/2016, Chương trình đã giải ngân 29.239 tỷ đồng, dư nợ là 24.166 tỷ đồng. Trong đó, nhóm khách hàng cá nhân đã được giải ngân lũy kế 23.845 tỷ đồng đạt 92,5% cam kết cho vay (25.789 tỷ đồng), dư nợ đạt 20.650 tỷ đồng.

Nhóm khách hàng doanh nghiệp đã được giải ngân lũy kế 5.395 tỷ đồng. Từ ngày 01/6/2016 đã dừng giải ngân bằng nguồn tái cấp vốn của NHNN đối với nhóm khách hàng này. Dư nợ đạt 3.516 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả này, trong quá trình triển khai, NHNN đã thực hiện nhiều biện pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm đẩy mạnh việc cho vay, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận vốn ưu đãi.

Cụ thể, NHNN đã bổ sung thêm ngân hàng cho vay từ 04 ngân hàng lên 19 ngân hàng; theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện, chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng xử lý khó khăn vướng mắc liên quan đến đối tượng, thủ tục xác nhận, điều kiện vay vốn; kiến nghị Chính phủ kéo dài thời gian cho vay đối với người dân từ 10 năm lên tối đa 15 năm, hàng năm xác định và công bố lãi suất ở mức ưu đãi dành cho người tham gia chương trình cũng như gia hạn thời hạn tái cấp vốn đối với khách hàng cá nhân; đẩy mạnh công tác truyền thông, kịp thời trả lời vướng mắc của doanh nghiệp, người dân…

Đặc biệt, từ đầu năm 2015 đến nay, NHNN đã tăng cường công tác truyền thông về thời điểm kết thúc giải ngân tái cấp vốn đã được quy định. Theo đó, thời hạn giải ngân đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp là 01/6/2016 và nhóm khách hàng cá nhân là 31/12/2016.

Chương trình tới nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ giúp thị trường bất động sản hồi phục, giảm hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đóng góp vào sự khởi sắc của nền kinh tế trong thời gian qua, tạo điều kiện cho trên 50.000 cá nhân, hộ gia đình khó khăn về nhà ở cải thiện về chỗ ở.

T.Tân