Gói thầu nào không cần tiêu chuẩn đánh giá nhà thầu?

Bạn đọc công tác tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Quảng Ninh. Đơn vị bạn đọc đang chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói mua sắm hàng hóa, giá gói thầu 1,3 tỷ đồng. Bạn đọc hỏi, theo Thông tư số 11/2015/TT - BKHĐT gói thầu của đơn vị của bạn đọc không quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm trong hồ sơ yêu cầu có được không?

Gói thầu nào không cần tiêu chuẩn đánh giá nhà thầu? - Ảnh 1

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2, Chương II của Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa (Mẫu số 04) ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT - BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với những gói thầu đơn giản, có giá trị nhỏ, bên mời thầu có thể không quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm mà chỉ cần yêu cầu nhà thầu nộp bản cam kết theo Mẫu số 08, Chương III - Biểu mẫu để chứng minh nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ yêu cầu.

Đối với câu hỏi của bạn đọc, việc lập hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm hàng hóa được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 74 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

M.K