Gói hỗ trợ dịch vụ viễn thông gần 10.000 tỷ đồng gồm những gì?

    1 liên quanGốc

    Bên cạnh các hỗ trợ về dịch vụ viễn thông lên tới gần 10.000 tỷ đồng, thời gian tới, các doanh nghiệp viễn thông sẽ chung tay cùng Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt nhiều nền tảng mới hỗ trợ người dân trong công tác phòng, chống dịch với giá trị ước tính gần 2.000 tỷ đồng.

    Thái Sơn

      Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/oto-xemay/1007761/goi-ho-tro-dich-vu-vien-thong-gan-10000-ty-dong-gom-nhung-gi