Gởi chị - người phụ nữ của cuộc đời anh

TTO - Thấm thoát đã gần mười năm - mười năm giúp em lãng quên mối tình đầu đầy kỉ niệm với anh - người đi cùng em suốt thời thơ ấu.