Góc nhìn: Thương hiệu trường nghề?

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Gần đây, Chính phủ đã chỉ đạo các trường, các đơn vị đào tạo nghề phải định hướng đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, xã hội hóa công tác đào tạo nghề.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/180077