Góc nhìn hôm nay: Phải đạt 80% về việc và 40% về tiền thi hành án dân sự

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là những tháng đầu năm nay khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng công tác THADS về cơ bản đã đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là về số tiền phải thi hành theo phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, kết quả thi hành về số việc vẫn còn thấp, số các vụ việc phải tiến hành cưỡng chế vẫn còn nhiều.

Ngoài những lý do về dịch bệnh, bản án tuyên xong khó thực hiện, đương sự chống đối, tính phối hợp các cơ quan với nhau chậm và kéo dài thì lý do chậm từ phía cơ quan thi hành án địa phương, cũng cần được phân tích kỹ.

Tất nhiên, nếu chỉ từ một vài vụ việc nhỏ lẻ mà kết luận ngành thi hành án dân sự chậm xử lý hay non yếu nghiệp vụ sẽ là phiến diện và chụp mũ. Nhưng, nếu đặt lên bàn cân để phân tích, việc kê biên-cưỡng chế vượt diện tích phải thi hành án, đã thể hiện ý thức chấp hành luật pháp chưa nghiêm. Chưa kể, khi có sự vênh nhau số liệu khi gửi cho đương sự và cơ quan Thi hành án dân sự của cùng một bản án, thì ít nhất khi xác minh thực tế, cơ quan Thi hành án đã phải phát hiện được và kịp thời kiến nghị, mới là hoàn thành nhiệm vụ và sẽ không đáng để kéo dài thi hành án, thậm chí bị khiếu kiện lại Quyết định Thi hành án đã ban hành. Vẫn còn một số thiếu sót, vi phạm về chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là ban hành quyết định thi hành án khi phải thu hồi hay hủy bỏ 272 quyết định/447.839 quyết định, chiếm tỉ lệ 0,06%.

Nâng cao ý thức tuân thủ luật pháp cũng như chuyên môn nghiệp vụ với từng Chấp hành viên và cơ quan Thi hành án dân sự lại càng bức thiết, khi khối lượng công việc ngày càng nhiều. Số việc và số tiền phải thi hành án từ năm trước chuyển sang năm sau, ngày càng tăng lên con số hàng chục nghìn, hàng chục vạn.

Thực hiện : Ngọc Dũng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/goc-nhin-hom-nay-phai-dat-80-ve-viec-va-40-ve-tien-thi-hanh-an-dan-su