Góc nhìn chuyên gia: Xung đột Iran và Israel leo thang, liệu giá dầu có leo đỉnh?

Xung đột Iran và Israel leo thang, liệu giá dầu có leo đỉnh? Đây chính là tiêu điểm được phân tích trong Bản tin Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia hôm nay.

Link kênh Youtube Báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/goc-nhin-chuyen-gia-xung-dot-iran-va-israel-leo-thang-lieu-gia-dau-co-leo-dinh-post113449.html