Góc nghiên cứu Việt Nam-Hoa Kỳ tại Cần Thơ

    Báo VTC News
    Gốc

    Sáng 15/11, Góc nghiên cứu Việt Nam-Hoa Kỳ đặt tại Thư viện thành phố Cần Thơ, đã chính thức khai trương, mở cửa phục vụ công chúng.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223247/Default.aspx