Gỡ nhiều vướng mắc về chính sách lao động tiền lương cho doanh nghiệp

Tại hội nghị đối thoại ngày 24-11 giữa Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM với doanh nghiệp, nhiều vấn đề về chi trả lương trong tháng bao gồm luôn bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH), phụ cấp… cho người lao động đã được đề cập.

Gỡ nhiều vướng mắc về chính sách lao động tiền lương cho doanh nghiệp - Ảnh 1

Doanh nghiệp tham dự hội nghị đối thoại với Sở Lao động, Thương binh và xã hội TP.HCM. Ảnh: T.D

Liên quan đến vướng mắc về việc chi trả tiền lương cho mỗi phụ cấp của Công ty TNHH UNISON Việt Nam, ông Nguyễn Tất Năm, Trưởng Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16-11-2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định về tiền lương và các chế độ phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động thì phụ cấp lương theo các khoản mà hai bên đã thỏa thuận để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính hoặc tính chưa đầy đủ. Tuy nhiên, khoản phụ cấp thì không cao hơn mức lương của chức danh, công việc.

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động quá độ tuổi lao động nhưng chưa đóng đủ BHXH mà Công ty TNHH Khuôn mẫu và sản phẩm kim loại VINA đang gặp vướng mắc, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, theo quy định tại khoản 4, Điều 36 của Bộ Luật Lao động, hợp đồng lao động chấm dứt khi người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ Luật này. Vì vậy, khi người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Trường hợp người lao động này đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng có thể tiếp tục đóng BHXH tự nguyện tại nơi cư trú theo Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Luật BHXH về bảo hiểm tự nguyện có hiệu lực từ ngày 04-4-2016.

Đại diện Công ty TNHH Xây dựng Kim Qui cho rằng, vào năm 2018, quy định đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động từ một tháng trở lên khó khăn cho nhân công của công ty xây dựng. Bởi nhân công xây dựng ra vào liên tục không thể kiểm soát và người lao động làm bao nhiêu muốn nhận đủ bấy nhiêu lương chứ không muốn trích lại để đóng BHXH. Giải đáp vấn đề này, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, theo quy định tại Điều 124 Luật BHXH năm 2014 và nội dung hướng dẫn tại Điều 4 Quyết định số 959/QĐ-BHXHVN ngày 9-9-2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc kể từ ngày 1-1-2018.

Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM đề nghị doanh nghiệp căn cứ nội dung trên để phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện tốt việc tham gia BHXH bắt buộc và các chế độ khác có liên quan đến người lao động theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, doanh nghiệp gửi văn bản về cơ quan BHXH TP.HCM hoặc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM, đơn vị sẽ tổng hợp báo cáo lên Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định.

Giải đáp một số kiến nghị của doanh nghiệp về chế độ trợ cấp thai sản cho vợ của lao động nam, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH 2014, trường hợp người mẹ sinh con nhưng chỉ có người cha tham gia BHXH thì người cha được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi người con. Tuy nhiên, để hưởng chế độ này, người cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.

Ngoài ra, tại hội nghị, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cũng giải đáp nhiều vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến thủ tục chấm dứt lao động đối với các trường hợp lao động không hoàn thành công việc, chế độ BHTN, thỏa thuận thử việc cho người lao động…

Thu Dịu