Gỡ khó thiếu giáo viên nhờ Luật Nhà giáo

Dự thảo Luật Nhà giáo vừa được Bộ Giáo dục và đào tạo công bố sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đặc biệt là việc thiếu giáo viên, thể hiện tính nhân văn, tăng uy tín của nhà giáo. Đây là những đánh giá ghi nhận từ Hội nghị góp ý dự thảo Luật Nhà giáo diễn ra ngày 21/6 tại TP.HCM. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/go-kho-thieu-giao-vien-nho-luat-nha-giao-125110.htm