Gỡ khó cho doanh nghiệp

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    2 đăng lạiGốc

    Từ ngày 1-2-2009 trở đi lãi suất cơ bản giảm xuống còn 7%/năm, mở cơ chế cho vay thỏa thuận, thực hiện bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ, triển khai hỗ trợ lãi suất cho vay 4%/năm… là những tin vui về chính sách tài chính tiền tệ đến với giới doanh nghiệp trong những ngày đầu năm mới Kỷ Sửu 2009. Việc mở lại cơ chế cho vay theo lãi suất thỏa thuận cũng là một hướng tháo gỡ khó khăn cho các ngân hàng thương mại phát triển các sản phẩm tín dụng tiêu dùng vốn bị thắt chặt trong suốt thời gian qua

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2009/1/179673