Gò Dầu: Hiệp thương bầu bổ sung Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện

Chiều 15.4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Gò Dầu tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024, hiệp thương bổ sung Ủy viên UBMTTQVN huyện và cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các ủy viên UBMTTQVN huyện biểu quyết hiệp thương bổ sung Ủy viên Ủy ban, tham gia Ban Thường trực và cử giữ chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Gò Dầu khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Văn Phum.

Hội nghị đã thông qua tờ trình của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện về việc hiệp thương bổ sung Ủy viên UBMTTQVN huyện và cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo tờ trình của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, giới thiệu ông Nguyễn Văn Phum- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạnh Đức để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng ông Nguyễn Văn Phum.

Kết quả, 100% đại biểu tham dự thống nhất hiệp thương cử bổ sung ông Nguyễn Văn Phum tham gia Ủy viên UBMTTQVN huyện và giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Gò Dầu khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đỗ Hữu

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/go-dau-hiep-thuong-bau-bo-sung-pho-chu-tich-mttq-viet-nam-huyen-a171524.html