Gõ cửa mùa hè vui: Teen Gia Định: khai hè bằng trại Thăng tiến!

(HHT_online) Vừa mới nghỉ học là các teen Gia Định thực hiện ngay kế hoạch hè xôm tụ đã vạch sẵn từ trước rồi đấy. Trại Thăng tiến “mở hàng”, xông đất cho cả mùa hè rực lửa luôn!