GMC ước doanh thu tháng 9 đạt 62 tỷ đồng

Trong tháng 9, CTCP Sản xuất - Thương mại may Sài Gòn (HOSE: GMC) ước doanh thu đạt 62 tỷ đồng, cao nhất từ đầu năm tới nay.

Trong tháng 7 và tháng 8 GMC đạt doanh thu lần lượt là 59,1 tỷ đồng và 57,6 tỷ đồng, như vậy trong Quý III, tổng doanh thu của GMC đạt 178,7 tỷ đồng, tăng 22% so với kế hoạch 146 tỷ đồng đã đề ra. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của GMC đạt 401 tỷ đồng tương đương 88,1% kế hoạch, tăng 3,6% so với doanh thu thực hiện cả năm 2009. Hiện tại, GMC đã ký đơn hàng sản xuất hết năm 2010. Theo GMC, trong Quý IV Công ty dự kiến sẽ đạt doanh thu 126 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu cả năm 2010 của GMC dự kiến tăng khoảng 17% so với kế hoạch 450 tỷ đồng đã được ĐHCĐ giao. Dự kiến trong Quý IV, GMC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% nhằm hỗ trợ cho cổ đông trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi sắp tới.