Gmail: Chịu làm việc trên iPhone nhưng đỏng đảnh với Windows Mobile

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Người dùng ĐTDĐ chạy Windows Mobile đang bị thất vọng vì những lỗi đang xảy ra khi dùng Gmail.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8472&t=pcolarticle