Giúp USB chống lại virus autorun

    Báo Công Thương
    Gốc

    Thủ thuật nhỏ này tuy không ngăn chặn được toàn bộ các loại virus lây lan qua USB nhưng cũng hạn chế được một phần nào sức tấn công, bảo vệ cho USB cũng như máy tính của bạn....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=13825