Giúp nhân dân hiểu rõ hơn về chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước

Chiều 6-10, UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết 8 năm thi hành Luật Đặc xá và 5 năm thi hành Luật Thi hành án hình sự.

Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của công tác thi hành Luật Đặc xá và Luật Thi hành án hình sự, trong những năm qua, UBND huyện Hoài Đức đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc 2 bộ luật trên. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp với tập huấn các quy định của Luật.

Sự chủ động này giúp nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội thực sự ăn năn hối cải, đồng thời tích cực tham gia phong trào giúp đỡ người được đăc xá ở địa phương ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Giúp nhân dân hiểu rõ hơn về chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước - Ảnh 1

Các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng về thành tích xuất sắc trong 8 năm thực hiện Luật Đặc xá và 5 năm thực hiện Luật Thi hành án hình sự

Từ năm 2008 đến nay, các ban, ngành, đoàn thể huyện Hoài Đức đã phối hợp với lực lượng chức năng tạo điều kiện, giúp đỡ người được hưởng đặc xá trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng và có việc làm ổn định.

Bên cạnh đó, công tác thi hành Luật Thi hành án hình sự luôn được quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo các tiêu chuẩn chế độ với người thi hành án theo đúng quy định. Công tác quản lý, giáo dục phạm nhân phục vụ tạm giam, tạm giữ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Đức Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức nêu rõ: “Việc thi hành Luật Đặc xá thể hiện tính nhân văn, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan chức năng cần tiếp tục triển khai nghiêm túc Luật Đặc xá và Luật Thi hành án hình sự. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng các mô hình phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" có tính sáng tạo, phù hợp với từng địa bàn để các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tệ nạn xã hội, quản lý giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi”.

Tại hội nghị, UBND huyện Hoài Đức đã biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 8 năm thực hiện Luật Đặc xá và 5 năm thực hiện Luật Thi hành án hình sự.