Giúp người tinh trùng yếu có con

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Rất nhiều đàn ông lo sợ cho khả năng sinh sản của mình khi nhận kết quả xét nghiệm cho thấy tinh trùng yếu. Họ vẫn có thể sinh con với sự trợ giúp của một số biện pháp khoa học.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=59010