Giúp người nghèo thoát nghèo bền vững

Chuẩn bị đến Ngày Vì người nghèo 17-10 và Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2016, MTTQ các cấp của TP Hà Nội lại tích cực đẩy mạnh các chương trình hành động nhằm huy động tối đa các nguồn lực từ cộng đồng chăm lo cho người nghèo, giúp họ thoát nghèo bền vững. Tuy nhiên, để giúp người nghèo hiệu quả, cần thêm những giải pháp đồng bộ, thiết thực…

Giúp người nghèo thoát nghèo bền vững - Ảnh 1

Người dân xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội. Ảnh: Thái Hiền

Nhiều cách làm mới

Gia đình ông bà Nguyễn Duy - Nguyễn Thị Thuê ở phố Thụy Ứng, thị trấn Phùng và gia đình ông bà Lê Văn Khuyến - Nguyễn Thị Liên ở thôn La Thạch, xã Phương Đình (đều thuộc huyện Đan Phượng) nhiều năm trong danh sách hộ nghèo do đông con, nhà có người tàn tật, ốm đau liên miên. Mặc dù được nhiều người giúp đỡ nhưng vẫn không thoát nghèo, chỉ đến khi MTTQ và các đoàn thể huyện làm cầu nối để hai gia đình được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội 20 triệu đồng mua phương tiện đi chở hàng thuê và mua bò sữa về nuôi thì gia đình mới có nguồn thu ổn định, thoát nghèo. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đan Phượng Đặng Văn Hội, hộ nghèo hay tái nghèo thường rơi vào các trường hợp gia đình có người bệnh hiểm nghèo, hoặc tàn tật. Do vậy, nếu chỉ hỗ trợ bằng tiền thì họ sẽ tiêu hết, cần phải hỗ trợ công cụ sản xuất phù hợp như hai hộ trên mới có thể thoát nghèo bền vững.

Tại huyện Hoài Đức, để hỗ trợ người nghèo hiệu quả, ngoài cách làm truyền thống như gửi thư đến doanh nghiệp, tổ chức và trực tiếp đến từng gia đình vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", năm nay, MTTQ huyện đổi mới theo hướng vận động từng nhóm từ một đến ba doanh nghiệp ký kết chung tay xây một nhà cho hộ nghèo. Cùng với đó, MTTQ huyện phân công cụ thể tổ chức thành viên hỗ trợ hộ nghèo về cây, con giống, vật tư sản xuất, công cụ lao động, phương tiện, vật dụng thiết yếu. Cách làm rõ người, rõ việc này vừa giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững, vừa góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Xác định vận động giúp đỡ người nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ, hằng năm, MTTQ thành phố phối hợp với UBND, các tổ chức thành viên vừa tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, vừa kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ trực tiếp người nghèo. Tuy nhiên, việc làm thế nào để người nghèo thoát nghèo bền vững vẫn còn nan giải.

Tập trung khắc phục các hạn chế

Nhằm kêu gọi sự tham gia của toàn xã hội ủng hộ người nghèo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Đình Đức cho biết, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã phân công thành viên cùng cán bộ cơ quan MTTQ thành phố trực tiếp đi vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ. Bên cạnh đó, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hướng dẫn Ban vận động quỹ các cấp duy trì công tác kiểm tra quỹ, qua đó kịp thời đôn đốc, uốn nắn đơn vị quản lý thực hiện tốt Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban MTTQ các quận, huyện, thị xã và cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp với chính quyền, kiện toàn ban vận động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, triển khai vận động đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác vận động giúp đỡ người nghèo của MTTQ thành phố vẫn còn những tồn tại cần khắc phục. Nhiều đơn vị còn chưa tích cực tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"; công tác tuyên truyền vận động giúp đỡ người nghèo chủ yếu chỉ tập trung trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” mà chưa được làm thường xuyên, liên tục, hiệu quả còn hạn chế; công tác quản lý quỹ một số nơi còn chưa chặt chẽ do cán bộ Mặt trận phải kiêm nhiệm nên thiếu chuyên môn, nghiệp vụ nhất là ở cấp cơ sở…

Nhằm khắc phục những hạn chế đang đặt ra, Ủy ban MTTQ thành phố đề ra các giải pháp như chú trọng nêu gương các tập thể, cá nhân giúp đỡ người nghèo; phối hợp với chính quyền rà soát, nắm chắc hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới từ đó có kế hoạch hỗ trợ phù hợp, kịp thời. Đặc biệt, MTTQ tập trung hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo thông qua các chương trình an sinh xã hội của thành phố và địa phương. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp, nâng cao trách nhiệm của thành viên bằng phân công nhiệm vụ cụ thể. Để công cuộc xóa nghèo của Thủ đô đạt kết quả cao, cần những tấm lòng hảo tâm, song cũng rất cần sự nhiệt huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp đối với công tác này.

Năm 2015, Quỹ "Vì người nghèo" thành phố nhận được hơn 50 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 544 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 326 nhà xuống cấp, hỗ trợ giống, vốn cho hơn 2.600 hộ nghèo; khám bệnh cho hơn 2.600 người nghèo và giúp trên 9.400 con hộ nghèo đi học; ủy thác 14 tỷ đồng sang Ngân hàng Chính sách giúp hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế.

Linh Nhi