Giúp người dân cải thiện cuộc sống nhờ tiếp cận internet

Một trong những mục tiêu của Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” (Dự án BMGF-VN) là giúp người dân cải thiện cuộc sống nhờ tiếp cận với công nghệ thông tin.