Giúp khách hàng vượt qua khó khăn cũng là tự giúp mình

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sau BIDV, đã có thêm ba ngân hàng (NH) nữa là Vietcombank và Agribank và Eximbank tiếp tục công bố giảm lãi suất (LS) cho vay.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=77980