Giúp học sinh, sinh viên ở Quảng Trị vay vốn học tập

    Gốc

    ND - Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc cho học sinh (HS) và sinh viên (SV) vay tiền theo chế độ ưu đãi, từ tháng 10-2007 đến nay, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị giải ngân cho 9.468 HS và SV vay tổng cộng hơn 34 tỷ đồng.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120213&sub=74&top=41