Giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

  Thái Nguyên
  1 liên quanGốc

  Ngày 5-7, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức Hội nghị tập huấn về hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng (NSCL) sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp.

  Tham gia Hội nghị có trên 70 học viên là chuyên viên các sở, ngành liên quan; đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh. Các học viên được chuyên gia cao cấp lĩnh vực khoa học công nghệ truyền đạt nội dung về các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL áp dụng cho doanh nghiệp; giới thiệu giải pháp về chuyển đổi số và truy suất nguồn gốc để nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa. Trong chương trình, học viên cũng tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa.

  Trong những năm qua, Chương trình Quốc gia về thúc đẩy các hoạt động nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được tỉnh Thái Nguyên chú trọng thực hiện và đạt được những thành tựu nhất định.

  Nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL, ngày 31/3/2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Hội nghị tập huấn lần này là một trong những hoạt động triển khai thực hiện Chương trình của tỉnh.

  Sơn Lâm

  Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/khoa-hoc-cong-nghe/giup-doanh-nghiep-nang-cao-nang-suat-chat-luong-san-pham-302904-99.html