Giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu trên môi trường số

Hệ thống dữ liệu của các tổ chức, doanh nghiệp là 'miếng mồi' mà các nhóm tội phạm mạng thường xuyên nhắm tới. Do đó tìm kiếm những giải pháp an toàn thông tin phù hợp, hiệu quả cũng chính là đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp. Đây là nội dung của hội thảo 'Giải pháp an toàn thông tin toàn diện - Lá chắn trong kỷ nguyên số' vừa được VNPT VinaPhone tổ chức tại TP.HCM.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/giup-doanh-nghiep-bao-ve-du-lieu-tren-moi-truong-so-118515.htm