Giúp đỡ phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Cùng với việc thực hiện các chính sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa như Chương trình 134, 135 của Chính phủ, Hội Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã tập trung chỉ đạo các cấp hội tạo điều kiện thuận lợi giúp hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số vươn lên trong cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo. Một trong những phong trào mang lại hiệu quả thiết thực là "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ" và "Giúp phụ nữ dân tộc thiểu số làm giàu".

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=142625&sub=131&top=38