Giúp DN thủy sản tránh kiểm tra 2 lần

    Gốc

    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) cho hay, các nước ASEAN đang xây dựng mạng lưới phòng kiểm chứng về thủy sản với sự hỗ trợ của Ủy ban liên minh Châu Âu.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17731