Giúp dân không quản hiểm nguy

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Đến huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa trong những ngày ngập lũ, tổ phóng viên báo Quân đội nhân dân gặp rất nhiều cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đang vượt lũ dữ để giúp đỡ nhân dân.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.24806.qdnd