Giúp con định hướng tốt về hạnh phúc gia đình

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trẻ chỉ mới có ý niệm chung chung, chưa có kinh nghiệm về hôn nhân. Bạn cần cho trẻ biết hôn nhân là điều chỉ hai người yêu nhau cùng nhau thực hiện. Lập gia đình không phải là công việc gì cần phải vội vã, hấp tấp.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=93851