Giúp bạn hại người

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Lúc 19 giờ ngày 6-7-2005, Dương Minh Nhật cùng bạn nhậu thì anh Nguyễn Thái Dương đi qua, do quen biết nên Nhật mời Dương vào tham gia cho vui.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/ghi_nhan_tu_phap_dinh/2008/mlfolder.2007-12-28.8759125628/20080822.167