Giữ nguyên quyết định kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh

  Kết quả xác minh cho thấy cả hai nội dung khiếu nại của ông Lê Vinh Danh đều không có căn cứ. Trên cơ sở đó, Tổng Liên đoàn quyết định giữ nguyên Quyết định thi hành kỷ luật viên chức đối với ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng bằng hình thức cách chức.

  Chiều 05/01, tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức công bố Quyết định số 1662/QĐ-TLĐ ngày 04/12/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Vinh Danh. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn chủ trì buổi công bố Quyết định.

  Ông Lê Vinh Danh, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng Ảnh: Mạnh Tùng

  Theo đó, trong đơn khiếu nại đề ngày 27/10/2020, ông Lê Vinh Danh khiếu nại Quyết định số 1507/QĐ-TLĐ ngày 21/10/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thi hành kỷ luật viên chức bằng hình thức kỷ luật cách chức với 02 nội dung khiếu nại: Xem xét lại thành phần Hội đồng kỷ luật do có thành viên liên quan đến các vi phạm của viên chức bị xem xét, xử lý kỷ luật và người khiếu nại không vi phạm các quy định tại Điều 12 Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

  Căn cứ quy định của pháp luật về khiếu nại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thành lập đoàn xác minh, tiến hành xác minh, tổ chức đối thoại đảm bảo dân chủ, khách quan.

  Kết quả xác minh cho thấy: Cả hai nội dung khiếu nại của ông Lê Vinh Danh đều không có căn cứ. Trên cơ sở đó, Tổng Liên đoàn quyết định giữ nguyên Quyết định số 1507/QĐ-TLĐ ngày 21/10/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc thi hành kỷ luật viên chức đối với ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng bằng hình thức cách chức.

  Đến nay, Tổng Liên đoàn không nhận được đơn khiếu nại hợp lệ lần 2 của ông Lê Vinh Danh về vấn đề này. Vì thế, quyết định giải quyết khiếu nại này có hiệu lực sau khi công bố và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành./.

  Đức Minh

   Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/giu-nguyen-quyet-dinh-ky-luat-doi-voi-ong-le-vinh-danh-572314.html