Giữ nguyên phương án thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

    VNEWS
    310 liên quanGốc

    Ngày 23.9, tại cuộc họp Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì, các thành viên Hội đồng nhấn mạnh tính cần thiết của việc tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Kỳ thi không chỉ thực hiện theo đúng quy định của Luật Giáo dục mà còn tạo động lực thúc đẩy công tác dạy và học; đánh giá chất lượng giáo dục trên cả nước; làm cơ sở xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến giáo dục. Do đó, cần tiếp tục giữ ổn định trong việc tổ chức Kỳ thi trong những năm tới.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/giu-nguyen-phuong-an-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2021-191748.htm