Giữ nguyên giá bán lẻ xăng, giảm nhẹ giá dầu

Căn cứ vào tình hình giá xăng dầu trên thị trường thế giới những ngày qua, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định giữ nguyên giá bán lẻ xăng và giảm nhẹ giá bán dầu so với kỳ điều hành ngày 3/12/2022.

Cụ thể, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 21.352 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 802 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 22.154 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành).

Giữ nguyên giá bán lẻ xăng, giảm nhẹ giá dầu. Ảnh: Hải Anh

Giữ nguyên giá bán lẻ xăng, giảm nhẹ giá dầu. Ảnh: Hải Anh

Đối với giá dầu, liên bộ quyết định giá dầu diezel 0.05S: không cao hơn 21.634 đồng/lít (giảm 517 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành). Dầu hỏa: không cao hơn 21.809 đồng/lít (giảm 958 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.366 đồng/kg (giảm 374 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với dầu diezel ở mức 605 đồng/lít (như kỳ trước), dầu hỏa ở mức 650 đồng/lít (kỳ trước 200 đồng/lít); dầu Mazut ở mức 300 đồng/kg (kỳ trước không trích lập).

Chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu: thực hiện chi Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 121 đồng/lít (kỳ trước chi 350 đồng/lít); xăng RON95 ở mức 103 đồng/lít (kỳ trước chi 400 đồng/lít), ngừng chi Quỹ BOG đối với dầu mazut (kỳ trước chi 100 đồng/kg).

Theo Liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 3/1/2023 - 11/1/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen, nhưng nhìn chung là giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 03/01/2023 và kỳ điều hành ngày 11/01/2023 là: 88,620 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,490 USD/thùng, tương đương giảm 0,55% so với kỳ trước); 92,022USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,491 USD/thùng, tương đương giảm 0,53% so với kỳ trước); 109,717 USD/thùng dầu hỏa (giảm 4,900 USD/thùng, tương đương giảm 4,28% so với kỳ trước)...

Song Linh

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/giu-nguyen-gia-ban-le-xang-giam-nhe-gia-dau-120248.html