Giữ nguyên giá bán lẻ sách giáo khoa như năm 2008

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Chiều 28- 4, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản giáo dục Ngô Trần Ái có văn bản gửi các báo khẳng định Nhà xuất bản sẽ giữ nguyên giá bán lẻ sách giáo khoa và sách bổ trợ như năm 2008 đồng thời bảo đảm có đủ sách giáo khoa cho tất cả các học sinh có nhu cầu.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146435&sub=74&top=41