Giữ nguyên cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều ngày 24/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Giữ nguyên cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo - Ảnh 1

Ông Phan Thanh Bình trình bày báo cáo tại phiên họp chiều 24/10.

Thay mặt UBTV Quốc hội, ông Phan Thanh Bình- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã trình bày báo cáo của UBTV Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo đó, hiện nay Chính phủ đã thống nhất quản lý về tín ngưỡng, tôn giáo. Theo phân công của Chính phủ, Bộ Nội vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc quản lý lễ hội tín ngưỡng nhưng chưa có cơ quan nào quản lý nhà nước về tín ngưỡng. Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong thực tiễn còn thiếu đồng bộ.

Vì vậy việc đặt ra yêu cầu cần có một cơ quan phù hợp chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm bảo đảm sự thống nhất trong quản lý về lĩnh vực này là xác đáng.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về vấn đề này như trong dự thảo Luật trình Quốc hội: giao Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi cả nước và phân công cụ thể cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đến nay nhiều nội dung trong dự thảo đã chuyển từ hình thức đăng ký-cấp phép hoặc đề nghị-chấp thuận sang hình thức thông báo. Dự thảo Luật cũng minh bạch hóa các quy định về thủ tục hành chính, thẩm quyền và thời gian xử lý.

Ông Bình nói: “Những điểm mới này nhằm góp phần tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; đồng thời thể hiện sự tôn trọng của Nhà nước đối với những vấn đề thuộc về nội bộ của tổ chức tôn giáo”.

T.Dương - M.L.